Søk lån sammen – få lavere rente

Visste du at det er mer gunstig å søke om lån sammen enn å gjøre det alene? Ikke bare fordi det er hyggelig å gjøre noe sammen, men fordi banken da vil tilby dere lån til mer gunstige betingelser. For når man fordeler risikoen over to personer/to inntekter, så minsker sjansen for mislighold. Og når banken får redusert sin risiko, så belønner de kundene med lavere rente. Søk derfor alltid sammen med noen dersom man har muligheten til det!

Slik søker dere lån sammen

Å søke om forbrukslån eller refinansiering sammen er ikke noe mer komplisert enn hva det er å søke alene. Og for deg som har gjort det før, så vet du at det er svært enkelt. Den personen som søker sammen med hovedlåntakeren kalles ofte for en «medsøker». Dette kan være en kamerat, et familiemedlem, samboeren eller noen helt andre.

Det er uansett sjeldent lurt å søke sammen med noen man ikke stoler 110 prosent på, ettersom du er like ansvarlig for den andre partens gjeld som for din egen. Det betyr i praksis at du må betale hele avdraget dersom medsøkeren slutter å betale for seg. Derfor anbefaler vi sjeldent at man søker sammen med mindre begge har behov for eller skal bruke de lånte pengene.

Derfor får man bedre rente med en medsøker

Grunnen til at man får lavere rente når man søker sammen, er fordi banken reduserer sin risiko. Renten fastsettes individuelt på bakgrunn av hver enkelt søkers økonomi, og når man da har to inntekter, så minsker sjansen for at lånet skal misligholdes.

Nettopp derfor kan banken «belønne» kunden(e) med en lavere rente. Dette er ikke like vanlig når det kommer til sikrede lån som for eksempel boliglån, men er veldig vanlig for forbrukslån. Hvor mye lavere renten blir når man søker sammen med noen, har ikke noe fasitsvar. Men at den blir lavere – det er nærmest garantert!

Konklusjon – søk alltid sammen

Hvis man har muligheten til det, så bør man alltid søke sammen med noen. I alle fall når det gjelder usikrede lån, som forbrukslån. Da vil man nesten alltid få et mer gunstig rentetilbud fra banken, og kanskje øker man også sjansen for å få innvilget søknaden. Får man ikke godkjent søknaden når man søker forbrukslån alene, så er det i alle fall en god idé å søke sammen med noen.

En god idé er å søke hos Lendo, som er en norsk låneformidler. Da får dere flere lånetilbud i retur, og kan enkelt sammenligne rentene for å se hvilket lån som er det billigste for dere.